Producenci
Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godz.
od 8:00 do 15:00

Sprzedaż On-line
24h / na dobę

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

Telefon: 725 182 316

Email: biuro@ogrzewanieco.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ogrzewanieco.pl

  

§ 1 Definicje

 1. Sklep – Krystian Jańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DTG Krystian Jańczyk w Szczecinie, Osiedle Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin, NIP: 9552572650, REGON: 525418285, pod adresem internetowym: www.ogrzewanieco.pl;
 2. ytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu;
 3. Klient - Użytkownik korzystający ze Sklepu poprzez składanie zapytań, zamówień lub zawierający umowę za pośrednictwem Sklepu
 4. Administrator danych osobowych - Krystian Jańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DTG Krystian Jańczyk w Szczecinie, Osiedle Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin
 5. Usługodawcy - osoby prawne i fizyczne którym w celu wykonywania zawartych umów powierzono dane Klientów za ich zgodą w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych
 6. Sprzedawca - Krystian Jańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DTG Krystian Jańczyk w Szczecinie, Osiedle Kasztanowe 4a/5, 70-895 Szczecin;
 7. Pliki “cookies” - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 8. Regulamin- Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem www.ogrzewanieco.pl;
 9. U.o.d.o. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)
 10. RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu, jak również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 27.04.16
 4. Administrator danych osobowych dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu, powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności zmierzających do zawarcia umowy  Administratorem danych osobowych.
 6. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu).
 7. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 8. Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług lub za zgodą Klienta.
 9. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Klient, Konto,Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 3 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator informuje, że złożenia zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika wiąże się z  podaniem określonych danych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, nazwa firmy, NIP, adres siedziby. Pozostałe dane można podać fakultatywnie.
 2. Administrator w ramach Sklepu może przechowywać informacje, niezbędne do umożliwienia kontaktu z Klientem, przesłania wiadomości czy związanych z płatnościami.
 3. Administrator w ramach Sklepu może gromadzić dane osobowe Klientów i Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta lub Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu  danych w następujących celach:
  a) realizacji złożonego zamówienia zakupu produktów oferowanych przez Sklep -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),

  b) realizacji obowiązków ustawowych, wynikajacych z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - (art. 6 ust 1 lit. C RODO),
  c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu – (art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
  d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika,
  e) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników,
  f) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego.
 5. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie danych wyłącznie w zakresie realizacji celów opisanych w ust 4. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu internetowego.
 6. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
 7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b) imię i nazwisko,
  c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
  d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
  e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
  g) numer telefonu.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.  
 9. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

  b) w przypadku Klienta, który nabywa w Sklepie Towary dostarczane przez ich producenta lub innego Usługodawcę, podmiotowi wykonującemu usługę transportową.
  c) podmiot świadczący usługi księgowe 

 

§ 4 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu. Administrator danych wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu

  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów administratora danych, w tym w szczególności użytkowników Sklepu, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 6. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  - Google Chrome:  www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  - Safari:www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 7. Administrator danych informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie strony Sklepu
 8. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 9. Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do Użytkownika.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  a) Administrator może korzystać ze wsparcia Usługodawcom w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

  b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
 3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie są zgodne z prawdą.
 5. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres  Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sklepu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium